Listetyv på spil.

Pas på dine værdigenstande når du er i haven. HUSK derfor, at låse både hoveddøren og bryggersdøren.

I weekenden han en listetyv desværre haft held med et tyveri på Einersvej.

Gerningsmanden har skaffet sig  adgang til huset via en ulåst dør. Tyven har i ro og mag gennemsøgt huset for let omsættelige tyvekoster, og forsvundet med en bærbar computer, en tablet og en smartphone.

Vær derfor opmærksom på, at låse både hoved/brygger dør når i er i haven. Ellers kan tyven have frit spil, når du er optaget af havearbejde eller andre sysler.

 

 

Kontakt politiet, hvis du ser et indbrud eller forsøg på indbrud. Vurder om du, måske sammen med andre beboere, kan overvåge eller tilbageholde tyven, indtil politiet kommer. Men husk at bruge din sunde fornuft og sæt ikke liv og helbred på spil.

 

Et godt naboskab er med til at øge trygheden i vores kvarter, samtidig med at det gør livet svært for en tyv.

 

Udgivet i Nabohjælp, Tyveri | Tagget , | Kommentarer lukket til Listetyv på spil.

Indkaldes til ordinær generalforsamling 2018

Udgivet i Generalforsamling, Grundejerforeningen | Tagget | Kommentarer lukket til Indkaldes til ordinær generalforsamling 2018

Indbetaling til istandsættelse af vejene.

På den ekstraordinære generalforsamling d. 18. maj 2017 blev det vedtaget, at der skulle indbetales et beløb på kr. 15.000 pr. parcel for at kunne istandsætte vejene.

Forudsætningen for denne indbetaling var, at arbejdet kunne igangsættes primo 2018. Dette kan ikke gennemføres, fordi Egedal Fjernvarme A/S ikke har retableret vejene forskriftsmæssigt efter deres omfattende udgravninger. Det har foranlediget grundejerforeningen til at indlede en retssag mod Fjernvarmeselskabet og det betyder, at starten på renoveringen af vejene er udskudt på ubestemt tid.

Da det nødvendige beløb til den samlede renovering kan ændre sig, som tiden går, anser bestyrelsen det for unødvendigt at opkræve beløbet før vi har nærmere kendskab til størrelsen.

Bestyrelsen anser derfor beslutningen truffet på den ekstraordinære generalforsamling for bortfaldet, og der vil blive indkaldt til en ny ekstraordinær generalforsamling, når vi kan indhente tilbud på udførelsen af arbejdet.

På bestyrelsens vegne.

 

Udgivet i Egedal Fjernvarme, Fællesvej, Grundejerforeningen, Vedligeholdelse, Vejgruppe | Tagget , | Kommentarer lukket til Indbetaling til istandsættelse af vejene.

Afbrydelse af vandforsyning

Stenløse Vandværk lukker for vandforsyningen i Stenløse mandag d. 11/09-2017 i tidsrummet fra kl. 23:00 til 03:00 pga. arbejder på ledningsnettet.

Der lukkes for vandet følgende steder

  • Syd for S-banen
  • Boelholmvej og sideveje

Vi beklager de gener dette må medføre. For yderligere info, se stenlose-vand.dk

Mvh. Stenløse Vandværk

Udgivet i Vandværk | Tagget | Kommentarer lukket til Afbrydelse af vandforsyning

Ekstraordinær Generalforsamling

Udgivet i Bestyrelse, Grundejerforeningen | Tagget , | Kommentarer lukket til Ekstraordinær Generalforsamling

”Styret underboring” under frederikssundsvej

Mandag den 24. april påbegynder Danboring A/S den ”styret underboring” under frederikssundsvej.

Boremaskinen opstilles ved enden af Hermannsvej – den borer reelt under vejen og dukker op ved springgraven på gymnasiets idrætsplads – i alt 2 rør á 82 meter (og dermed 2 boringer).

Rørene, 2 foringsrør med fjernvarmerør indeni, trækkes igennem fra gymnasiegrunden
til Hermannsvej 14.

Når den operation er slut, ruller vi videre fra den 1. maj ad Hermannsvej til Boelholmvej og derfra ud i ”sidegaderne”.

 


Bygherre: Egedal Fjernvarme A/S

Hovedentreprenør: Tjæreborg Industri A/S

Underentreprenør: Druedalsvejens Entreprenørforretning A/S

Særlig underentreprise på den styrede underboring: Danboring A/S

Udgivet i Fjernvarme | Tagget | Kommentarer lukket til ”Styret underboring” under frederikssundsvej

Ordinær Generalforsamling

Udgivet i Bestyrelse, Generalforsamling | Tagget | Kommentarer lukket til Ordinær Generalforsamling

Udskiftning af tag, hegn eller hæk

Bestyrelsen har erfaret at flere grundejere er ved, at udskifte deres tag eller har planer herom. Derfor er der nogle retningslinier der skal overholdes i forbindelse med renoveringen.

 

Udskiftning af tag 

Vi, I bestyrelsen, vil gøre grundejerne opmærksomme på, at alle ny udskiftede tage ikke må være reflekterende – således glansen ikke overstiger 10.


Hæg og hegn

Hæk og hegn skal placeres 40 cm inde på matriklen, hvis den støder op imod sti eller vej.


 

Det er som altid en god ide at læse lokalplanen for at se de gældende regler i vores område.

Udgivet i Bestyrelse, Lokalplan | Tagget , , | Kommentarer lukket til Udskiftning af tag, hegn eller hæk

Nyhedsbrev fra Egedal Fjernvarme A/S

image001
Stenløse den 22. december 2016

Kære hus- og grundejere på:

Hermannsvej, Flemmingsvej, Einersvej og Akselsvej.

Året 2016 rinder snart ud – og Julen nærmer sig med hastige skridt.

Sammen med vores rådgiverfirma MOE, i Vordingborg, har vi bl.a. brugt 2016 til at gennemarbejde jeres område, som vi kalder etape-5. Også Sternberg-VVS har været med indover, idet vi har set på de rent praktiske gøremål i det enkelte hus i forbindelse med en konvertering fra gas til fjernvarme.
På jeres grundejerforenings hjemmeside ligger der tilmed en beregning på tilslutning til fjernvarme.

Vi er nu nået så langt med planarbejdet, at vi kan præsentere jer for den færdige løsning, idet vi udbygger ledningsnettet videre fra Gymnasiets idrætsanlæg, borer under Frederikssundsvej, nedad Helmersvej til Boelholmsvej og derfra videre ad Helsevej for at fortsætte ad Præstegårdsvej mod Lærkeskolen og Stenløse hallen, som er endestationen for 2017.
Alt dette går i gang i slutningen af marts 2017, således at etape-5 reelt kan fjernvar-meforsynes i løbet af foråret/sommeren 17.

Vi har booket den store sal i Stenløse Kulturcenter onsdag den 18. januar 2017 kl. 19-21, hvortil vi vil invitere jer alle, således at I kan få den samme information om hele projektet, projektet på jeres vej, tidsplanen og ikke mindst ”projektet og Dit hus”.

Sæt kryds i kalenderen ved onsdag den 18. januar 2017 klokken 19:00. 

MOE og Sternberg-VVS deltager også i informationsmødet!

De bedste ønsker om
en glædelig jul og et godt Nytår til jer alle
og på gensyn den 18. januar kl. 19:00

Jørn Arne Nielsen, direktør

Egedal Fjernvarme A/S

Dam Holme 14-16,

DK-3660 Stenløse
Telefon: 7259 6247

direktor@egedalfjernvarme.dk                                    www.egedalfjernvarme.dk

CVR.nr 35 41 05 38   –   EAN nr. 5790002196232

 

Udgivet i Egedal kommune, Fjernvarme | Tagget , , | Kommentarer lukket til Nyhedsbrev fra Egedal Fjernvarme A/S

Så er vejgruppen oprettet

Det blev på bestyrelsesmødet den 7. september 2016 besluttet, at nedsætte en vejgruppe til varetagelse af Foreningens interesser ifm. renovering af vore veje.

Vejgruppen arbejder selvstændigt, men er underlagt grundejerforeningens bestyrelse.

Gruppen ser således ud:

Finn Jacobsen Einersvej 4 Bestyrelsesrepræsentant
Michael Esbjørn Akselsvej 6 Bestyrelsesrepræsentant
Michael Nielsen Akselsvej 4 Konsulent
Jørgen Cederholm Flemmingsvej 10 Konsulent
Dennis Kastberg Einersvej 10 Konsulent

Der er allerede sket ret meget på vore veje med adskillige opgravninger og lapperier, og det ser ikke ud til at være slut endnu, desværre.

AsfaltAt vejene trænger til renovering er indlysende, men hvordan og hvornår er så det store spørgsmål.

Jørgen Cederholm har udarbejdet to ”Vejrapporter” hvor forskellige alternativer belyses.

Grundejerforeningen har modtaget forskellige tilbud på etablering af fjernvarme fra Egedal Fjernvarme A/S. Disse tilbud beskriver primært de økonomiske forhold, men giver ikke noget klart billede af konsekvenserne for vore veje. Det skal afklares hvor og hvornår Egedal Fjernvarme har tænkt sig at grave.

Målet med gruppens arbejde er at vi, på generalforsamlingen i foråret 2017, skal fremlægge et forslag til renovering af vore veje, herunder tidsplaner og økonomi.

Udgivet i Vejgruppe | Tagget , | Kommentarer lukket til Så er vejgruppen oprettet