Velkommen

Logo

Velkommen til grundejerforeningen DAMGÅRDSHUSENE’s hjemmeside. Grundejerforeningen er beliggende i Stenløse, og vi er en mindre forening med 56 parceller fordelt på fire veje:

Akselsvej, Einersvej, Flemmingsvej & Hermannsvej

Foreningen, der er etableret i 1971 har til formål, at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, herunder.

  • At repræsentere foreningen overfor offentlige myndigheder.
  • At vedligeholde fælles veje og stier, sålænge disse forbliver private.
  • At løse øvrige opgaver, som grundejerforeningens generalforsamling måtte pålægge bestyrelsen.

Endelig har foreningen etableret aftale om vinter beredskab, hvor der i vintersæsonen     (1. november – 31. marts)  ryddes for sne og sørges for glatførebekæmpelse på de fire stikveje.

Bestyrelsen har ikke tidligere være så “gode” til at få opdateret hjemmesiden, men vi bestræber os på at forbedre dette, så du eksempelvis vil kunne se indbydelser til Generalforsamling, Nyt fra Foreningen og meget andet her på siden.